Financial Statement Analysis / Ratio Analysis | Most Comprehensive Guide

This is the most comprehensive guide to Ratio Analysis / Financial Statement Analysis This expert-written guide goes beyond the usual gibberish and explore practical Financial Statement Analysis as used by Investment Bankers and Equity Research Analysts. Here I have taken Colgate case study and calculated Ratios in excel from scratch. Please note that this Ratio Analysis guide is over 9000 words and took me…

Pivot Table Report Filters và cách sử dụng

Nói đến Pivot Table, các bạn cần biết tới chức năng Report Filter. Đây là một ô dữ liệu trong 4 ô dữ liệu của Pivot Table builders. Việc sử dụng Pivot Filters giúp các bạn có được một cách nhanh chóng các bảng pivot table dựa trên tiêu chí được lựa chọn của Report…

Biker on a hill chart – Đồ thị sinh động

Các bạn nào muốn vẽ được đồ thị để hiển thị doanh số mục tiêu và doanh số thực hiện với một biểu đồ sinh động như thế này nhỉ? Hãy download file excel này về nghiên cứu nhé: biker-on-hill Hy vọng các bạn sẽ có nhiều biểu đồ sinh động hơn cho bản thân…

7 cách dán dữ liệu trên Excel

1. Dán format sang vùng dữ liệu khác Khi bạn muốn sử dụng format của bảng dữ liệu có sẵn sang một bảng dữ liệu khác bao gồm cả các điều kiện mà không muốn phải làm lại từ đầu. Bạn có thể sử dụng copy format với short cut: Alt + E S T…

5 cách sử dụng conditional formatting trong Excel

Các bạn biết rằng việc format Excel rất quan trọng trong việc trình bày cũng như phân tích các dữ liệu. Việc sử dụng conditional formatting trong Excel rất cần thiết đối với người sử dụng thành thạo Excel. Kiểm toán PRO đưa tới cho các bạn 5 cách sử dụng rất thú vị đối…

25 short cut hữu hiệu trên Excel

Tiếp tục các chia sẻ về các kỹ năng về Excel, Kiểm toán PRO gửi đến các bạn 25 short cut hữu hiệu được sử dụng nhiều trong Excel. Short cut này sẽ giúp các bạn thành thạo trong sử dụng Excel cũng như không cần dùng đế chuột trong xử lý dữ liệu trên…