Đưa nợ xấu thực năm 2020 về dưới 3%, trình Đề án chống đô la hóa ngay quý I

(NDH) Nợ xấu này được tính bao gồm nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ. Mục tiêu của Thủ tướng đặt ra tới năm 2020 là đưa tỷ lệ nợ xấu này xuống dưới 3%.
Ngày 21/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 27/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.

Riêng đối với ngành ngân hàng, hàng loạt nhiệm vụ được đề ra với mục tiêu phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu (thực) về 3%, giảm lãi suất cho vay về mức cạnh tranh, tái cơ cấu theo hướng lành mạnh hóa tình hình tài chính, xóa bỏ sở hữu chéo, thoái vốn ngoài ngành của ngân hàng và phấn đấu có 2 – 15 ngân hàng thương mại áp dụng thành công Basel II (phương pháp tiêu chuẩn trở lên).

Đưa nợ xấu “thực” về 3%, xóa bỏ dần sở hữu chéo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%. Các khoản nợ này bao gồm nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ nhưng không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng thương mại yếu kém được Chính phủ phê duyệt xử lý theo phương án riêng.

Cùng với đó, khẩn trương tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 sau khi được phê duyệt. Mục tiêu tới năm 2020 sẽ phải hoàn thành cơ bản việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng. Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và ổn định, an toàn hệ thống.

Hoạt động thanh tra, giám sát quản trị rủi ro các tổ chức tín dụng cần được tăng cường. Trong năm 2017, NHNN chủ trì xây dựng và trình ban hành Luật cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Về triển khai nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là các tổ chức tín dụng của Chương trình, Chính phủ yêu cầu NHNN tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

NHNN cần từng bước xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo trong các tổ chức tín dụng có liên quan; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại. Đến năm 2020, các ngân hàng thương mại cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II. Trong đó, Chính phủ yêu cầu phải có ít nhất 12 – 15 ngân hàng thương mại áp dụng thành công Basel II (phương pháp tiêu chuẩn trở lên).

Giảm lãi suất cho vay về mức cạnh tranh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Việc điều hành lãi suất, tỷ giá phải phù hợp với nguyên tắc thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô; điều hành tín dụng phù hợp, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.

Lãi suất cho vay trung bình trong nước phấn đấu giảm để có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4 (Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines).

Thủ tướng cũng giao NHNN quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, thị trường vàng; tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế. Ngay quý I năm 2017, NHNN trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng Đề án chống đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế.

Thanh Thuỷ – NDH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s