Sai sót trong cộng trừ số liệu, Cao Su Phước Hòa (PHR) điều chỉnh giảm 44% LNST quý 4/2016

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) vừa thông báo công bố lại số liệu báo cáo KQKD hợp nhất quý 4/2016 do kế toán đã cộng trừ nhầm ở cột số liệu quý 4. Tuy nhiên kết quả kinh doanh cả năm 2016 không thay đổi.

Cụ thể, sau khi đính chính, doanh thu thuần giảm hơn 1 nửa, còn 408 tỷ đồng, trong khi số liệu báo cáo trước đó gần 823 tỷ đồng. Tương ứng, giá vốn từ 687,8 tỷ đồng điều chỉnh giảm xuống 353,7 tỷ đồng, tức giảm gần một nửa. Do vậy, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch giảm mạnh hơn, còn 54,14 tỷ đồng trong khi số liệu báo cáo trước đó gần 135 tỷ đồng.

Các khoản mục khác như doanh thu tài chính cũng sai sót, điều chỉnh giảm từ 64,71 tỷ đồng xuống 47,92 tỷ đồng; còn chi phí tài chính cũng điều chỉnh giảm hơn một nửa, từ 25,3 tỷ đồng xuống 10,98 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng điều chỉnh giảm hơn một nửa, từ 13,37 tỷ đồng xuống 6,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ 41,13 tỷ đồng xuống còn hơn 15,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ghi nhận lãi từ công ty con/công ty liên doanh liên kết cũng giảm một nửa, lợi nhuận khác giảm mạnh từ 34,26 tỷ đồng xuống còn gần 11,7 tỷ đồng.

Những điều chỉnh đó kéo theo lợi nhuận sau thuế quý 4 vừa qua của Cao su Phước Hòa điều chỉnh giảm từ 156 tỷ đồng xuống còn gần 86,6 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 44% so với số liệu báo cáo trước đó.

Đáng chú ý, số liệu báo cáo chỉ sai mỗi quý 4, còn kết quả kinh doanh cả năm không thay đổi với doanh thu thuần 1.178,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 219,71 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến sai sót số liệu trong báo cáo, trước đó, tháng 11/2016, một doanh nghiệp cao su khác là Cao Su Tây Ninh (TRC) cũng từng phải đính chính lại số liệu sau khi đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016. Cụ thể, do sai sót trong nhập số liệu riêng quý 3, mà công ty đã phải điều chỉnh giảm doanh thu thuần xuống còn 1 nửa so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm từ 30 tỷ đồng xuống còn 18 tỷ đồng tương ứng giảm mất 40%.

Thái Phương – Theo Trí thức trẻ/HSX

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s