Sót lãi bạc lẻ, Vietcombank thiếu gần 10 tỷ đồng tiền lãi cho 6,7 triệu tài khoản trong năm 2015

(NDH) Đã có gần 6,7 triệu tài khoản, tương đương 70,2% tổng tài khoản tiền gửi của Vietcombank không được trả đầy đủ tiền lãi với số tiền gần 10 tỷ đồng trong riêng năm 2015. Đây là kết luận của KTNN về việc trả lãi tiền gửi khách hàng của Vietcombank.
Theo Báo cáo kiểm toán về hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến lập BCTC năm 2015 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra điểm chưa phù hợp trong chu trình huy động vốn – phân hệ trả lãi tiền gửi khách hàng. Theo đó, nhà băng này đã tính “thiếu” khoảng 10 tỷ đồng cho khách hàng trong năm 2015.

Vietcombank thực hiện theo Công văn 309 của Ngân hàng nhà nước ngày 19/1/2001 về hướng dẫn chương trình ngân hàng bán lẻ trong đó “các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ được tự động trả lãi định kỳ ngày 25 hàng tháng không phân biệt ngày nghỉ, lễ và mức lãi tối thiểu được trả cho khách hàng là 1.000 đồng và 0,1 đơn vị ngoại tệ đối với ngoại tệ khác”.

Từ năm 2001 đến nay (16 năm) các khoản lãi phát sinh hàng tháng của các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn nhỏ hơn 1.000 đồng hoặc 0,1 đơn vị ngoại tệ đối với các ngoại tệ khác đã không được hệ thống phần mềm tính và hạch toán đầy đủ.

Những đồng bạc lẻ này thực tế lại không lẻ đến vậy. Với bình quân 9,53 triệu tài khoản tiền gửi không kỳ hạn trong năm 2015, Vietcombank chỉ trả lãi đầy đủ cho gần 30% số tài khoản. Còn lại, bình quân có tới 6.692.027 tài khoản không được trả lãi đầy đủ hàng tháng.

Qua kết quả phân tích dữ liệu trên hệ thống phần mềm, Kiểm toán Nhà nước xác định báo cáo tài chính năm 2015 của VCB chưa phản ảnh đầy đủ số lãi phải chi trả cho khách hàng số tiền 9.766.135.153 đồng.


Lãi không trả khách hàng trong năm 2015 – Nguồn: KTNN

Như vậy, đã có gần 10 tỷ đồng tiền lãi bị hạch toán thiếu vì Vietcombank không chi trả các khoản lãi phát sinh hàng tháng của các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn nhỏ hơn 1.000 đồng hoặc 0,1 đơn vị ngoại tệ.

Theo Kiểm toán Nhà nước, nguyên nhân là do Vietcombank cài đặt tính toán số lãi tiền gửi không kỳ hạn chưa phù hợp quy định tại Điều 6 Quyết định số 652/2001/QĐ- NHNN ngày 17/05/2001 về việc ban hành Quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, Điều 6 quy định Tổ chức tín dụng quy định định kỳ tính và hạch toán thu, trả lãi phù hợp với đặc thù hoạt động và yêu cầu quản lý của tổ chức mình nhưng phải đảm bảo toàn bộ các khoản lãi dự thu, dự chi, thực thu – thực chi và phân bổ được tính, hạch toán đầy đủ, chính xác vào tài khoản thu nhập hoặc chi phí trong tháng cuối quý, cuối năm tài chính.

Theo kế hoạch kiểm toán năm 2017, một số ngân hàng, tổ chức tín dụng khác cũng sẽ được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán như VietinBank, BIDV, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam DATC, OceanBank và GPBank.

Thanh Thuỷ – NDH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s