Sau kiểm toán, Hùng Vương (HVG) bất ngờ lỗ gần 50 tỷ đồng trong năm 2016

Theo báo cáo kiểm toán năm 2016, Hùng Vương chỉ đạt 9,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là âm 49,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 309 tỷ đồng trước kiểm toán.

CTCP Hùng Vương (HVG) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (niên độ 1/10/2015 – 30/9/2016) với những thay đổi bất ngờ so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2016 của Hùng Vương sau kiểm toàn giảm từ 19.921 tỷ đồng xuống còn 17.884 tỷ đồng. Lãi gộp theo đó cũng giảm từ 1.571 tỷ đồng xuống 1.349 tỷ đồng.

Phần lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết từ mức lãi hơn 32 tỷ đồng trước kiểm toán cũng bất ngờ điều chỉnh thành lỗ hơn 32 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng có sự thay đổi đáng kể từ mức 216 tỷ đồng lên hơn 268 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Hùng Vương chỉ còn 58,8 tỷ đồng, giảm mạnh 86% so với trước kiểm toán (406 tỷ đồng) và giảm 62% so với thực hiện năm 2015 (156 tỷ đồng).

Sau khi trừ đi thuế thu nhập, Hùng Vương chỉ còn 9,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là âm 49,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 309 tỷ đồng trước kiểm toán.

Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, tổng tài sản Hùng Vương đạt 16.603 tỷ đồng. Trong đó tập trung ở các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 7.430 tỷ đồng và hàng tồn kho chiếm 4.621 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch 3/2, cổ phiếu HVG của Hùng Vương đã giảm sàn xuống 7.790 đồng với dư bán hàng triệu đơn vị.

Hoàng Anh – Theo Trí Thức Trẻ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s