FLC lãi ròng 987 tỷ đồng, doanh thu đạt 6.347,7 tỷ đồng năm 2016

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn FLC (FLC – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 với chỉ tiêu doanh thu đạt 1.593,37 tỷ đồng, giảm 14,86% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 21,53%, đạt hơn 333 tỷ đồng.

Theo giải trình của FLC, do đặc thù ghi nhận doanh thu ngành bất động sản, có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn các hoạt động khác nên lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2016 của Tập đoàn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần quý IV/2016 đạt 1.576,5 tỷ đồng, giảm 15,76% cùng kỳ, nhưng giá vốn hàng bán đạt 1.136,8 tỷ đồng, giảm gần 31,5% cùng kỳ, khiến lợi nhuận gộp đạt 439,68 tỷ đồng, tăng 107,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 80,19%, đạt 412,17 tỷ đồng, tuy nhiên, các khoản chi phí như chi phí tàu chính, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng cao. Kết quả, lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2016 của FLC đạt gần 449 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2016, doanh thu hợp nhất FLC đạt 6.347,7 tỷ đồng, tăng 19,18% so với năm trước và hoàn thành 90,68% kế hoạch năm (7.000 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 987,2 tỷ đồng, tăng 9,46% so với năm trước và vượt 2,83% kế hoạch năm (960 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm 30/12/2016, tổng tài sản của FLC lên tới hơn 17.790 tỷ đồng, tăng 7.975 tỷ đồng, tương ứng tăng 81,25% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 660,8 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với đầu năm; hàng tồn kho hơn 1.099 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đã giảm đáng kể từ 1.168 tỷ đồng xuống còn gần 647 tỷ đồng. Trong đó, phải thu từ CTCP Xây dựng Faros là hơn 191 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Fujikaen Việt Nam là hơn 140 tỷ đồng,…

T.T
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s