Ngành thép lãi lớn nhờ bảo hộ?

Chính sách phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép đem lại thuận lợi cho một số doanh nghiệp nhưng người tiêu dùng lại phải mua giá cao. Ông Hồ Nghĩa Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), đánh giá năm 2016 là một năm thành công của ngành thép. Đa…