Vocarimex trình ĐHCĐ để Kido nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% mà không cần chào mua công khai

Ngày 20/1 tới đây Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex – mã chứng khoán VOC) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường. Danh sách cổ đông tham dự họp đã được chốt vào ngày 4/1/2017 vừa qua.
Nội dung chính của buổi họp được Vocarimex thông tin trước đó là để thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Dầu thực vật và Công ty TNHH Trích ly Dầu thực vật vào Tổng công ty. Đây là 2 công ty con được hợp nhất trên BCTC của Vocarimex, do Vocarimex nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trước đó, đầu năm 2016 Vocarimex đã quyết định giảm vốn đầu tư vào công ty Trích Ly Dầu thực vật từ 71,6 tỷ đồng xuống 21,6 tỷ đồng (vẫn do Vocarimex năm 100% vốn).

Đồng thời thông qua việc chuyển số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sang thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng cho người lao động. Vocarimex hiện có 39.419.200 cổ phiếu thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng trong đó có 38.976.000 cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ 1/1/2015 đến 1/1/2020, và 443.200 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của người lao động trong công ty.

Vocarimex cũng vừa xin bổ sung thêm vào nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường. Nội dung bổ sung thêm là trình ĐHCĐ thông qua việc để Tập đoàn Kido (KDC) nâng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex lên 51% mà không phải chào mua công khai. Đồng thời xin cho Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) được thoái toàn bộ 8% vốn sở hữu tại Vocarimex trước thời hạn.

Hiện Kido đang sở hữu 24% vốn điều lệ của Vocarimex.

Mai Nguyễn – Theo Trí Thức Trẻ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s