Hết năm GAS vẫn điều chỉnh giảm 1.885 tỷ đồng kế hoạch LNST

(NDH) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của GAS điều chỉnh giảm từ 7.085 tỷ đồng xuống còn 5.200 tỷ đồng, tương ứng giảm 1,885 tỷ đồng (-26,6%).

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã GAS – HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2016.

Theo đó, GAS điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2016 từ 54.751 tỷ đồng xuống mức 53.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 1.751 tỷ đồng (-3,2%). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm từ 7.085 tỷ đồng xuống còn 5.200 tỷ đồng, tương ứng giảm 1,885 tỷ đồng (-26,6%).

Tương tự, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 công ty mẹ cũng giảm mạnh. Trong đó, doanh thu giảm 3.345 tỷ đồng xuống còn 48.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 1.932 tỷ đồng xuống 5.100 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/12, tại tòa nhà PV GAS Tower TP HCM, GAS đã tổ chức Hội nghị người lao động và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017. Thông tin tại Hội nghị cho biết, PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 7-46%, trong đó có chỉ tiêu về đích trước kế hoạch từ 2-3 tháng. GAS cũng đã sản xuất và cung cấp cho các khách hàng gần 10,4 tỷ m3 khí, 1,5 triệu tấn LPG, trên 69 ngàn tấn condensate. Theo đó, các chỉ tiêu tài chính của PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 4-9%.

Bình An – NDH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s