The Matrix Game

screen-shot-2016-11-14-at-18-57-05

CTCP FLC Travel:         Đây là công ty liên kết của KLF với tỷ lệ sở hữu là 36,6%. Vốn điều lệ 100 tỷ. Không hiểu mức đầu tư vào công ty liên kết tại FLC Travel như trên thì mức giá mà ROS bỏ ra mua FLC Travel là bao nhiêu

CT TNHH MTV FLC Land          Vừa là cổ đông, vừa có phải thu ngắn hạn và phải trả người bán. Tuy nhiên không được thuyết minh là bên liên quan.  Sở hữu 220 tỷ vốn

CT TNHH FLC Sầm Sơn Golf   Công ty này FLC sở hữu 100% vốn, không rõ là sao lại có đầu tư ngắn hạn. Vốn chỉ có 100 tỷ

CTCP Đầu tư và TM SCO         Công ty mới thành lập từ tháng 4/2016 tại Vĩnh Phúc

CT TNHH DTTM & XNK Vietexco         Công ty này đã từng là cổ đông lớn của FLC, vào tháng 4/2016 đã không còn là cổ đông lớn của FLC

CTCP ĐT Fujikaen        Công ty này đã từng là cổ đông lớn của FLC, hiện tại không còn là cổ đông lớn nữa

CT TNHH Hải Châu      Đây là công ty con của KLF với mức sở hữu là 49%, vốn điều lệ là 600 tỷ. Với mức đầu tư lớn như trên, công ty này phải là công ty liên kết của Hải Châu

CT TNHH SX & XNK Huy Hoàng           Hầu như không có thông tin gì về công ty này

CT TNHH ĐT&PT Damexco      Hầu như không có thông tin gì về công ty này

CT TNHH Newland Holdings   Chỉ có thông tin có trụ sở đăng ký tại toà nhà FLC

2 công ty con của ROS (RTS và ROR) đều là những công ty đình đám trong việc thu mua cổ phần của FLC, của KLF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s