PVN: Điều kiện triển khai các dự án dầu khí ở trong nước ngày càng khó khăn

Sau 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đạt tổng sản lượng khai thác quy dầu là 21,10 triệu tấn, vượt 10,2% kế hoạch 9 tháng và bằng 82,3% kế hoạch năm. Trong đó dầu thô là 13,03 triệu tấn. Năm nay PVN có cũng mục tiêu khai thác thêm 1 triệu tấn dầu so với kế hoạch được giao.

Tuy nhiên, do giá dầu trung bình 9 tháng năm 2016 rơi vào khoảng 42,7 USD/thùng, chỉ bằng 71,2% mức giá kế hoạch năm (60 USD/thùng), giảm 14,3 USD/thùng (giảm 25,0%) so với mức giá trung bình 9 tháng 2015 là 57 USD/thùng, nên tổng doanh thu toàn Tập đoàn chỉ đạt 327.400 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch 9 tháng và 64% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 64.000 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch 9 tháng và 61% kế hoạch năm. Đặc biệt giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng vượt 11% so với kế hoạch 9 tháng và khai thác dầu thô trong nước vượt 858.000 tấn, tương đương vượt 8,1% so với kế hoạch 9 tháng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước 9 tháng đầu năm 2016 đạt 5,93%.

Các chỉ tiêu tài chính của PVN tuy thấp hơn kế hoạch đề ra nhưng tích cực hơn nhiều so với mức suy giảm của giá dầu.
Theo PVN, giá dầu suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí, tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của Tập đoàn, hơn nữa, điều kiện triển khai các dự án dầu khí ở trong nước ngày càng khó khăn do phải triển khai ở vùng sâu và xa bờ.

Vì vậy, kết quả công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí 9 tháng đầu năm 2016 đạt thấp so với cùng kỳ 5 năm gần đây, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 8,0 triệu tấn dầu quy đổi; có thêm một phát hiện dầu khí mới là Phong Lan Dại- 1X (lô 06-1); đưa thêm một công trình mới vào khai thác (công trình RC-9 (lô 09-1) và ký thêm một hợp đồng dầu khí mới.

Trong 9 tháng đầu năm, PVN đã hoàn thành đầu tư và đưa công trình RC-9 (lô 09-1) vào khai thác từ ngày 06/6/2016- vượt tiến độ 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch đề ra; lắp đặt thành công cụm máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 12/4/2016, hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 vào ngày 12/8/2016; hạ thủy thành công khối thượng tầng (topside) giàn khai thác khí BK Thiên Ưng vào ngày 12/9/2016.

Trong 3 tháng cuối năm, PVN sẽ phấn đấu khai thác thêm 6,49 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó dầu thô là 3,88 triệu tấn, khí là 2,61 tỷ m3, để cả năm đạt kế hoạch 25,64 triệu tấn dầu quy đổi, đạt tổng doanh thu 514.500 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 104.200 tỷ đồng. Để đạt được kế hoạch này, PVN cũng lựa chọn và triển khai các giếng khoan tìm kiếm thăm dò thẩm lượng có tính khả thi cao trong những tháng còn lại của năm 2016, để đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2016 ở mức cao nhất có thể.

Việc rà soát, bám sát tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu khí năm 2016 để có giải pháp ứng phó kịp thời cũng là một nhiệm vụ được PVN xem là trọng tâm để đạt mục tiêu khai thác dầu trong nước cả năm 2016 vượt 01 triệu tấn so với kế hoạch được giao (16,03 triệu tấn dầu).

Thanh Hương – Báo Đầu tư

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s