Pivot Table Report Filters và cách sử dụng

Nói đến Pivot Table, các bạn cần biết tới chức năng Report Filter. Đây là một ô dữ liệu trong 4 ô dữ liệu của Pivot Table builders.

Việc sử dụng Pivot Filters giúp các bạn có được một cách nhanh chóng các bảng pivot table dựa trên tiêu chí được lựa chọn của Report Filters.

Các sản phẩm có được vẫn là các bảng Pivot Table có format tương đương và được trình bày ở các sheet khác nhau, có tên là các tiêu chí lựa chọn trong Report Filters.

Bạn hãy làm theo các bước sau:
1. Đưa con trỏ vào bất kỳ vị trí nào trong Pivot Table;
2. Chọn vào phần Option của Pivot Table, lựa chọn “Show Report Filter Pages”;
3. Lựa chọn Filter field;
4. Xong rồi, bạn đã có được 3 sheets cần có.

Hãy xem hình phía dưới:

pivot-table-report-filters-demo

Và thực hành với file dữ liệu demo tải tại đây nhé: pivot-table-report-filter-tutorial-1

Chúc các bạn vui vẻ.

Kiểm toán PRO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s