HOSE điều chỉnh bước giá xuống 10 đồng, tăng khối lượng đặt lệnh lên 500.000 cổ phiếu kể từ 12/9/2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và phù hợp với Thông tư số 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM (HOSE) đã ký Quyết định ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán tại SGDCK TP.HCM và Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại SGDCK TP.HCM có hiệu lực từ 12/09/2016.

Tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt lên 500.000 đơn vị

Theo đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và tiến tới chuẩn thông lệ chung của quốc tế, HOSE đã tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt lên 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ (quy định cũ: tối đa 19.990 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ trên một lệnh đặt). Khối lượng tối thiểu của giao dịch thỏa thuận được giữ nguyên theo quy định cũ là 20.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ.

Đơn vị yết giá xuống đến mức 10 đồng

Một thay đổi nữa được HOSE đưa ra là thay đổi đơn vị yết giá với cổ phiếu, CCQ đóng. Đối với cổ phiếu, CCQ có mức giá dưới 10.000 đồng thì đơn vị yết giá là 10 đồng; Đối với cổ phiếu, CCQ trong vùng giá từ 10.000 đồng – 49.950 đồng thì đơn vị yết giá là 50 đồng; Với cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng trở lên, đơn vị yết giá sẽ giống với HNX là 100 đồng.

Hose
Đối với chứng chỉ quỹ ETF: Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá.

Ví dụ: Với cổ phiếu có mức giá đóng cửa 9000 VNĐ. Theo đơn vị yết giá cũ, nhà đầu tư chỉ có 5 mức giá tăng (hoặc giảm) để lựa chọn đặt lệnh (mức giá 9,1 ; 9,2; 9,3; 9,4; 9,5 ngàn VNĐ). Đơn vị yết giá mới cung cấp cho nhà đầu tư thêm lựa chọn đặt lệnh tại các mức giá lẻ đến đơn vị 10 đồng. Cụ thể, thay vì mức giá 9,3, nhà đầu tư có thể lựa chọn đặt lệnh tại mức 9,26; 9,34… Như vậy, nhà đầu tư có nhiều lựa chọn đặt lệnh so với trước. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư giao dịch thường xuyên, nhà đầu tư giao dịch với khối lượng lớn.

Không điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu trong một số trường hợp

Phát hành thêm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF với giá phát hành bằng giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trước ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh các quyền khác (nếu có).

Phát hành cổ phiếu bổ sung theo phương án hoán đổi từ các giao dịch sáp nhập, trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh biên độ dao động giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

Biên độ dao động giá cổ phiếu trong ngày giao dịch trở lại là 20%

Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày (quy định cũ là 45 ngày), biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên được giao dịch trở lại được quy định cụ thể là +/-20% so với giá tham chiếu.

Cấm hủy lệnh trong phiên ATO và ATC

Hose cũng đưa ra quy định nghiêm cấm hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).

Rơi vào diện kiểm soát, cổ phiếu chỉ được giao dịch trong phiên chiều

Theo quy định cũ, chứng khoán rơi vào diện bị kiểm soát sẽ bị tạm ngừng giao dịch tối thiểu 2 ngày cho đến khi có công bố thông tin và có thông báo cho phép giao dịch trở lại của SGDCK TP.HCM. Theo quy định mới, khi rơi vào diện bị kiểm soát, chứng khoán sẽ chỉ bị hạn chế thời gian giao dịch (chỉ giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch) cho đến khi có thông báo khác của SGDCK TP.HCM.

Hoàng Anh
Theo Trí thức trẻ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s