Gian lận và các giao dịch với bên liên quan – Phần 1

Một cá nhân sử dụng vị trí của mình để đạt được lợi ích cá nhân một cách bí mật làm gia tăng chi phí của các chủ sở hữu đã phá huỷ sự tin tưởng của các tổ chức đã tuyển dụng họ. Thông thường những hành động này thường được thực hiện dưới dạng các giao dịch với bên liên quan không được công bố, ở đó các cá nhân phê duyệt cho các giao dịch đó cũng sẽ đồng thời có được lợi ích cá nhân từ các tổ chức thuê họ.​

Kiểm toán nội bộ cần xác định những dấu hiệu của các khoản vay với bên liên quan, giao dịch bán hàng và mua hàng mà ở đó có thể xuất hiện gian lận. Chúng ta sẽ đưa một số ví dụ nhằm minh hoạ những phương pháp thông thường được sử dụng liên quan đến các gian lận. Bằng việc xác định các dấu hiệu trong những ví dụ này, kiểm toán nội bộ có thể nâng cao được năng lực của họ để phát hiện được các gian lận với các bên liên quan.

Các khoản vay:

Phó chủ tịch phụ trách tài chính tại một công dịch vụ vay 50.000 USD từ công ty. Hợp đồng vay nợ nói rằng lãi suất là 0% và không có tài sản đảm bảo cũng như không có ngày đáo hạn. Kế toán ghi nhận trong báo cáo tài chính như khoản phải thu thông thường mà không thuyết minh bản chất của khoản vay này là với bên liên quan. Vị này cũng sử dụng vị trí của mình để thay mặt công ty bảo đảm cho một khoản vay cá nhân khác.

Những rủi ro chính trong giao dịch vay trên bao gồm:

  • Cung cấp khoản vay cho quản lý cao cấp, những nhân viên khác hoặc thành viên ban quản trị với mức lãi suất thấp hơn mức thị trường hoặc dưới những điều khoản không có tính thị trường.

  • Không thuyết minh bản chất liên quan của khoản vay.

  • Công ty cung cấp bảo lãnh cho các khoản vay cá nhân của nhân viên hoặc thành viên ban quản trị.

Với những rủi ro trên, việc có được những điều khoản ưu ái mang lại lợi ích cho nhân viên chính là chi phí của doanh nghiệp.

Các quy trình của kiểm toán nội bộ nhằm xác định các khoản vay không được thuyết minh dành cho quản lý cấp cao, thành viên hội đồng và nhân viên yêu cầu kiểm toán nội bộ cần phải tìm kiếm các khoản vay cho bên liên quan thông qua việc phân tích các dữ liệu nhằm so sánh tên trên toàn bộ các khoản phải thu và các khoản phải thu có tên của nhân viên từ danh sách lương và với các thành viên thông qua tên của họ trên các biên bản họp. Nếu phát hiện sự trùng lặp, kiểm toán nội bộ cần đánh giá liệu giao dịch với các bên liên quan đó được phê duyệt một cách phù hợp và được trình bày đầy đủ trên các ghi nhận kế toán và các báo cáo tài chính.

Kiểm toán nội bộ cũng có thể tìm kiếm các khoản mục cho vay bên liên quan không được trình bay bằng việc kiểm tra lãi suất, ngày đáo hạn và các điều khoản về tài sản thế chấp. Nếu lãi suất là bằng 0% hoặc thấp hơn bất thường hoặc có những điều khoản đặc biệt như không có ngày đáo hạn, tài sản đảm bảo không đầy đủ, có thể là những dấu hiệu của những giao dịch với bên liên kết. Kiểm toán nội bộ cũng cần phải kiểm tra các khoản tạm ứng cho khách hàng hoặc những người khác hoặc những người nợ tiền của công ty. Một công ty thông thường không tạm ứng tiền cho người khác mà họ đang nợ tiền trừ khi ở đó có mối quan hệ liên quan tồn tại.

Bán hàng

Một đại diện bán hàng cho một công ty sản xuất đã bán một lượng hàng hoá lớn với mức chiết khấu lớn cho công ty XYZ, một công ty mà anh ta sở hữu nhưng không công bố về xung đột lợi ích. Công ty XYZ, sau đó, bán hàng hoá đó với giá thị trường và mang lại lợi nhuận cho anh ta. Công ty XYZ trả lại hàng hoá mà họ không thể bán được vài tháng sau đó để nhận lại tiền. XYZ không trả các khoản phải trả cho nhiều lần mua hàng và đại diện bán hàng thuyết phục trưởng phòng tín dụng xoá các khoản phải thu đó ra khỏi sổ sách.

Những rủi ro chính đối với các khoản bán hàng với bên liên quan bao gồm nhân viên:

  • Bán hàng hoá và dịch vụ có mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường hoặc đưa ra những điều khoản bán hàng có lợi mà nếu không phải là bên liên quan thì khó có thể có được;

  • Việc nâng giá trị bán hàng để được thưởng hoặc quyền chọn mua cổ phiếu thông qua việc sử dụng các bên liên quan cũng là một biện pháp hay được sử dụng. Đặc biệt những vấn đề liên quan đến bán hàng chưa thực sự được ghi nhận khi hàng hoá d chưa được chuyển đi hoặc có những điều khoản về việc mua lại hàng hoá (trả lại hàng hoá) do vậy việc bán hàng chưa thực sự được hoàn tất.

  • Phê duyệt giảm giá và trả lại hàng đã bán cũng như điều chỉnh các khoản phải thu và xoá nợ cho các bên liên quan.

Trong nỗ lực giấu các giao dịch với bên liên quan, nhân viên thường cản trở kiểm toán tiếp cận với khách hàng nhằm hạn chế việc kiểm toán thu thập các bằng chứng liên quan đến mối quan hệ của họ.

Cá thủ tục kiểm toán nội bộ: Cần thực hiện các phân tích nhằm so sánh giá giữa các khách hàng nhằm xác định ai đang được mua với mức giá thấp hơn bình thường so với giá bán trung bình. Kiểm toán cũng cần phải xác định những khách hàng được mua với giá khác so với giá được phê duyệt. Hợp đồng cũng cần được phân tích để xác định những dấu hiệu bất thường về các quyền được trả lại hàng hoá, nghĩa vụ mua lại hàng, và việc gia hạn thanh toán. Thủ tục phân tích nhằm xác định các khách hàng với việc trả lại quá nhiều, giảm giá hàng bán, điều chỉnh các khoản phải thu, và xoá nợ. Những biến động trong các phạm vi đó có thể là dấu hiệu cho các giao dịch với bên liên quan chưa được công bố.

Phân tích dữ liệu có thể được sử dụng thông qua việc só sánh địa chỉ của nhân viên, số điện thoại, mã số thuế và ngày sinh với địa chỉ khách hàng, số điện thoại, mã số thuế và ngày thành lập công ty. Khi tạo lập một công ty ma, nhiều cá nhân sử dụng thông tin cá nhân của họ cũng như ngày thành lập là ngày sinh của họ. Sự trùng khớp sẽ có thể là dấu hiệu của bên có liên quan và cần được điều tra kỹ hơn.

Đón đọc Phần 2: Mua hàng, Tìm kiếm lỗi quy trình, Sự phối hợp giữa các bên và giảm thiểu rủi ro.

Kiểm toán PRO – Dịch từ IIA

Advertisements

One thought on “Gian lận và các giao dịch với bên liên quan – Phần 1

  1. Pingback: Gian lận và các giao dịch với bên liên quan - Phần 2 | Kiểm toán PRO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s