5 cách hữu hiệu tăng động lực cho nhân viên – Phần 2

Tiếp theo phần 1 về các cách hữu hiệu tăng động lực cho nhân viên về cách có thể tăng động lực cho nhân viên, chúng ta tiếp tục với 3 cách còn lại trong để xem chúng ta cần phải làm gì để tăng được động lực cho nhân viên.

Phần 1: 5 Cách hữu hiệu tăng động lực cho nhân viên – Phần 1

3. Trang bị cho nhân viên – để mang lại giá trị

Việc xây dựng năng lực và khả năng cho nhân viên cũng như cho cả bộ phận giúp cho công việc của nhân viên mang lại giá trị cho tổ chức.

Chúng ta nhận thấy rằng, nếu chúng ta không xây dựng những kỹ năng mới cho nhân viên của chúng ta sẽ khiến cho họ trở nên tụt hậu so với xu thế và nhu cầu hiện tại.

Việc nghiên cứu những kỹ năng thiếu hụt và bù đắp các kỹ năng thiếu hụt đó thông qua việc tuyển mới (tuyển nhân viên mới để bù đắp thiếu hụt nhân sự), xây dựng (Duy trì tổ chức thông qua kế hoạch phát triển nhân viên) và duy trì (tạo môi trường đào tạo một cách chuyên nghiệp).

Kế hoạch phát triển nhân sự không chỉ giúp cho tổ chức có được một đội ngũ nhân viên tốt, việc này còn mang lại động lực rất tốt đối với nhân viên trong văn phòng cũng như tăng hiệu quả và sự hài lòng về chất lượng công việc của những nhân viên được đào tạo.

Các bước xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao năng lực:
Bước 1: Xây dựng tầm nhìn và các mức độ năng lực cần có của tổ chức;
Bước 2: Xây dựng kế hoạch chiến lược về năng lực;
Bước 3: Xác định các năng lực hiện có;
Bước 4: Xác định các năng lực đang thiếu hụt;
Bước 5: Xây dựng kế hoạch hành động để bù đắp thiếu hụt thông qua chiến lược về tuyển dụng, xây dựng và duy trì.

4. Đánh giá hiệu quả công việc – công nhận sự đóng góp của các cá nhân

việc đánh giá hiệu quả làm việc của một cá nhân với tổng thể của phòng cũng như của tổ chức nhằm đánh giá cũng như công nhận sự đóng góp của các cá nhân đối với thành công chung hoặc thất bại của phòng và của tổ chức đó.

Những người thuộc thế hệ trẻ rất mong muốn nhận được phản hồi về hiệu quả làm việc của họ trong khi các nhà quản lý thì mong muốn việc đánh giá đó được diễn ra định kỳ.

Các tổ chức hướng tới việc đánh giá về giá trị mang lại cho tổ chức hơn là việc sử dụng thời gian làm việc như thế nào.

Đóng góp của từng cá nhân cần phải phù hợp với KPIs hoặc BSC (Balanced Scorecard) của phòng cũng như của tổ chức đó.

Việc sử dụng báo cáo về BSC kết hợp với đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên là điều cần thiết đối với người quản lý. Việc đánh giá này cũng cần được thực hiện một cách chính thống và thường xuyên, kèm theo những phản hồi và lộ trình đào tạo đối với nhân viên.

5. Thưởng và khuyến khích – nâng cao năng suất của nhân viên

Việc đưa ra những thưởng khuyến khích cũng như ghi nhận đóng góp là biện pháp nhằm tăng năng suất và tạo động lực cho nhân viên.

Có rất nhiều cách để khuyến khích nhân viên, từ việc đưa ra các chính sách về thưởng cho đến việc ghi nhận công trạng, giao nhiều công việc quan trọng cũng như việc được trở thành những người đào tạo trong tổ chức. Việc xây dựng cán bộ nguồn, tạo văn hoá doanh nghiệp, team building hoặc các phần thưởng cũng là các hình thức thưởng và khuyến khích nhân viên.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống khen thưởng để có thể kịp thời khen thưởng và động viên nhân viên trong tổ chức kèm theo đó là những cách động viên nhân viên phù hợp với từng người và từng độ tuổi.

Trên đây là những cách có thể tạo động lực cho nhân viên trong một phòng, một tổ chức và xuyên suốt nội dung đó là sự hoà đồng của lợi ích doanh nghiệp, lợi ích phòng ban, và lợi ích của từng cá nhân và hướng tới một môi trường làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp.

Kiểm toán PRO – Sưu tầm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s