7 cách dán dữ liệu trên Excel

1. Dán format sang vùng dữ liệu khác

Khi bạn muốn sử dụng format của bảng dữ liệu có sẵn sang một bảng dữ liệu khác bao gồm cả các điều kiện mà không muốn phải làm lại từ đầu. Bạn có thể sử dụng copy format với short cut: Alt + E S T

Screen Shot 2016-07-22 at 17.07.57

2. Dán công thức

Nếu bạn muốn dán công thức từ một vùng dữ liệu này sang một vùng dữ liệu khác bạn cần sử dụng short-cut: Alt + E S F

3. Dán Validations trong excel

Bạn đã tạo sẵn những định dạng dữ liệu đầu vào thông qua Validations và rất mong muốn sử dụng lại nó. Vậy thì việc copy những định dạng validations đó sang một vùng dữ liệu khác là điều cần thiết và nếu bạn sử dụng nó thông qua một danh sách định dạng trước. Bạn hãy dùng short-cut: Alt + E S N

Dán Validations

4. Điều chỉnh độ rộng của ô dữ liệu dựa trên ô khác

Bạn có một bảng dữ liệu được sếp rất ưa thích và sếp rất muốn bạn lập một bảng dữ liệu khác cho tiêu chí khác và bạn vẫn mong muốn giữ lại được độ rộng của các cột đó trong bảng dữ liệu mới. Bạn hãy sử dụng short cut sau: Alt + E S W

5. Copy phần bình luận (comment) sang ô khác

Nếu bạn chỉ muốn dán phần bình luận (comment) sang các ô khác mà không muốn copy dữ liệu trong ô đó, hãy sử dụng short-cut sau để thực hiện việc đó: Alt + E S C

dán comment

6. Dán dữ liệu có sẵn với việc cộng, trừ, nhân, chia

Nếu bạn có dòng 1 bao gồm dữ liệu: 1 2 3 và dòng dữ liệu 2: 4 5 6. Bạn muốn cộng giá trị của dòng 1 vào dòng 2, bạn có thể dùng cách sau: Copy dữ liệu dòng 1, đưa chuột về dòng dữ liệu 2, dùng short-cut: Alt + E S D.

Nếu bạn muốn dùng trừ, nhân, chia thì dùng short-cut liên quan đến Subtract, Multiply, và Divide.

Dán cộng dữ liệu

7. Dán liên kết (link) sang các ô khác

Nếu bạn muốn tạo tham chiếu (reference) cho nhiều ô thay vì việc copy giá trị thì bạn có thể dùng công thức sau: Alt + E S L.

Kiểm toán PRO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s