BCG: Đây là lý do vì sao BCG chỉ đầu tư 50% vào 1-5 Auto

Trong thoả thuận chiến lược của BCG với 1-5 Auto được ký trong năm 2015 có một điểm đó là MCG sẽ thực hiện việc đầu tư M&A vào 1-5 Auto với tỷ lệ 50% và tại đại hội cổ đông ngày 29/6/2016 đã được bầu vào làm thành viên HĐQT cũng như Ban Kiểm soát của 1-5 Auto và niêm yết cổ phiếu của 1-5 Auto lên sàn chứng khoán.

Link về thông tin thành công của đại hội ngày 29/06/2016: Công bố của BCG về đại hội của 1-5 Auto

Việc phát hành cổ phiếu mới bằng mệnh giá đã xuất hiện các nhà đầu tư chấp nhận mua với giá đó trong khi giá trên thị trường mới chỉ khoảng 6-7 ngàn đồng. Và đó là ai? Vâng đó là 1-5 Auto và Thành Vũ Tây Ninh với số lượng cổ phiếu tương ứng là 13,55 triệu và 17,8 triệu cổ phiếu.

Việc 1-5 Auto trở thành cổ đông lớn của BCG kèm theo việc cam kết BCG trở thành cổ đông chiếm 50% là một điều rất thú vị. Bởi lẽ nếu BCG sở hữu 1-5 Auto trên 51% thì việc 1-5 Auto mua cổ phiếu của BCG khi hợp nhất đây sẽ là cổ phiếu quỹ của họ và giảm vốn chủ sở hữu của BCG trên báo cáo hợp nhất nhưng nếu chỉ 50% thì có thể không bị ảnh hưởng.

Với việc nâng số thành viên từ 5 người lên 7 người trong đại hội vừa qua, BCG đã tránh được việc họ không phải là công ty chi phối 1-5 Auto và thật khéo léo với việc sở hữu 50% và chỉ có 3/7 thành viên HĐQT.

Trên báo cáo tài chính của BCG tại ngày 31/3/2016, chưa thấy 1-5 Auto là công ty liên kết hay công ty con của BCG do vậy không rõ hiện tại BCG đã đầu tư vào 1-5 Auto hay chưa hay phần vốn phát hành thêm sẽ được sử dụng cho mục đích đó? Chắc chắn một điều rằng báo cáo 3 của BCG cũng sẽ rất hấp dẫn cho nhà đầu tư lưu ý do việc phát hành thêm hoàn tất trong tháng 7, chứ không phải trước 30 tháng 6.

Thêm một vấn đề đó là việc 1-5 Auto sẵn sàng đồng ý mua cổ phiếu của BCG với giá bằng mệnh thay vì mua trên sàn giá 6-7 ngàn đồng/cổ phiếu nếu không có sự chi phối của các cổ đông cũng như HĐQT, liệu họ có quyết định được việc mua đó không khi mà vốn điều lệ của 1-5 Auto chỉ là 97 tỷ đồng và mới có nghị quyết tăng vốn lên gấp 3 lần thông qua phát hành bằng mệnh cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 năm 2016. Có thể đây là cách để 1-5 Auto lách việc phải xin ý kiến của cổ đông trong việc đầu tư vào doanh nghiệp khác với tỷ lệ thấp hơn so với điều lệ quy định và chỉ cần có nghị quyết của HĐQT thôi. Và điều này thể hiện sự khéo léo trong cách BCG đang đi trong việc tăng vốn cũng như thâu tóm các doanh nghiệp khác và hơn nữa là với những tỷ lệ rất khéo.

Và liệu, tiền đó có quay ngược lại các cổ đông đã đầu tư vào 1-5 Auto hay không khi BCG tiến hành việc mua M&A 50% vốn của 1-5 Auto theo thoả thuận chiến lược. Liệu vòng quay sau có được hoàn thiện sau quyết định M&A hay không?

Screen Shot 2016-07-14 at 18.46.14

Việc M&A 1-5 Auto với giá nào, và cách thức nào cũng sẽ mang lại nhiều vấn đề đối với cổ đông nhỏ, những người giao dịch trên sàn chứng khoán. Chắc phải chờ thêm nhiều nguồn thông tin nữa mới có thể hiểu được tuy nhiên, các cổ đông lớn của BCG đều là những người nắm luật rất chắc và đi những bước rất hoàn hảo trong công cuộc tăng vốn và thâu tóm.

Không chỉ với 1-5 Auto, Thành Vũ Tây Ninh cũng đã ký thoả thuận hợp tác với BCG tương tự như với 1-5 Auto với cùng mô tuýp đó là tư vấn tài chính và đầu tư chi phối trên 50% vốn vào Thành Vũ Tây Ninh kèm theo việc niêm yết Thành Vũ Tây Ninh lên sàn chứng khoán trong năm 2016. Và chắc chắn mô hình vòng quay của vốn cũng không khác gì so với 1-5 Auto. Rất tiếc là rất ít thông tin liên quan đến Thành Vũ Tây Ninh nên chúng ta không thể rõ mối liên hệ nào giữa BCG và Thành Vũ Tây Ninh được nhưng cho dù thế nào thì việc 2 nhà đầu tư lớn sắp thành công ty con của BCG cũng sẽ là một điểm thú vị đối với BCG.

Cần rất nhiều thông tin trong các quý tới để có thể hiểu rõ tiền chảy như thế nào trong ma trận này và xem xét từng bước đi của BCG trong việc tăng vốn, M&A các doanh nghiệp trong ngành.

Kiểm toán PRO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s