Ứng dụng phân tích dữ liệu – Phần 2

Cuộc đối thoại với Exelon CAE Mary Ledford với việc thảo luận về quản trị công việc, phân tích quy trình hỗ trợ và các hoạt động nào phù hợp nhất với việc phân tích.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s