Bài học thứ nhất – Phần 4

Chúng ta đã bàn nhiều về những lợi ích của việc áp dụng IFRS trong các doanh nghiệp tại UK và EU trong các bài trước của Bài học thứ nhất. Phần này sẽ đề cập đến các chi phí sẽ phải bỏ ra trong việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp này.

Phần tổng hợp: Phần tổng hợp
Bài trước: 7 BÀI HỌC TỪ EU – BÀI HỌC THỨ NHẤT – PHẦN 1
Phần 2: Bài học thứ nhất – Phần 2
Phần 3: Bài học thứ nhất – Phần 3

Chi phí chuẩn bị

Việc khác biệt về GAAPs sẽ phải tiêu tốn rất nhiều chi phí đối với việc chuẩn bị báo cáo tài chính và mức độ chi phí phải bỏ ra phụ thuộc rất nhiều vào độ phức tạp của các chuẩn mực, phạm vi thuyết minh được yêu cầu và các ứng dụng có tham gia vào việc sử dụng các thông tin như định giá.

Việc chuyển đổi từ một GAAP sang một GAAP khác sẽ khiến cho người lập báo cáo phải cập nhật các quy định mới, chỉnh sửa hệ thống kế toán. Việc áp dụng ở EU đã phát sinh chi phí liên quan đến việc thực hiện một bộ khung kế toán mới và các chi phí này sẽ xảy ra đối với việc thường xuyên phát sinh các chi phí chuẩn bị liên quan đến việc đối chiếu IFRS và các quy định của kế toán trước đó.

Các chi phí ban đầu cũng như chi phí phát sinh thường xuyên bao gồm chi phí chuẩn bị báo cáo, chi phí về thuê kiểm toán độc lập theo IFRS. Báo cáo cho thấy rằng, với các công ty đại chúng nhỏ, chi phí của họ đối với các khoản mục này cao hơn so với các công ty có quy mô lớn hơn.

Việc gia tăng chi phí này có thể do rất nhiều nguyên nhân chẳng hạn việc mở rộng kinh doanh và gia tăng độ phức tạp của hoạt động kinh doanh, nhiều quy định về kế toán được yêu cầu áp dụng. Do vậy sự gia tăng chi phí liên quan đến chuẩn bị báo cáo tài chính có thể không hẳn là bắt nguồn từ việc chuyển đổi sang IFRS.

Các chi phí khác

Có nhiều loại chi phí khác sẽ phát sinh trong việc áp dụng IFRS ví dụ như các chi phí liên quan đến việc đàm phán lại các điều khoản trong các hợp đồng vay nợ, lương thưởng với nhân sự cũng như việc đánh giá lại giá trị hợp lý của các công cụ tài chính đòi hỏi phải có sự đầu tư thêm vào chiến lược và nhân sự về quản trị rủi ro. Tuy nhiên các chi phí này sẽ ảnh hưởng lớn đối với một vài doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, còn các doanh nghiệp lớn đã thực hiện trước đó thì dường như không thay đổi.

Tuỳ vào độ phức tạp cũng như định hướng của các doanh nghiệp đặc biệt là việc niêm yết tại Mỹ, chi phí sẽ có thể cao hơn đối với các doanh nghiệp này khi áp dụng IFRS.

Việc các chuẩn mực mới của IFRS như IFRS 15 về doanh thu từ hợp đồng với khách hàng, IFRS 9 về các công cụ tài chính sẽ là những thách thức đối với các doanh nghiệp của EU và UK trong thời gian sắp tới và chắc chắn sẽ phát sinh nhiều chi phí hơn đối với một số doanh nghiệp. Mặc dù vậy, việc áp dụng sẽ mang lại sự cải thiện đáng kể trong chất lượng báo cáo tài chính.

Kiểm toán PRO dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s