Bài học thứ nhất – Phần 3

Tiếp theo phần 2 về bài học thứ nhất rút ra được từ việc áp dụng chuẩn mực IFRS tại UK và EU trong 10 năm trở lại đây, Kiểm toán PRO tiếp tục chia sẻ các nội dung của báo cáo được thực hiện bởi Financial Reporting Faculty thuộc ICAEW. Phần 3 này được đề cập đến các lợi ích có được của việc áp dụng IFRS về các vấn đề liên quan đến chi phí vốn, thanh khoản thị trường, và đầu tư xuyên biên giới.

Phần tổng hợp: Phần tổng hợp
Bài trước: 7 BÀI HỌC TỪ EU – BÀI HỌC THỨ NHẤT – PHẦN 1
Phần 2: Bài học thứ nhất – Phần 2

Chi phí vốn:

Báo cáo phân tích cho rằng, không có bằng chứng nào chứng minh rằng việc bắt buộc áp dụng IFRS có thể hoàn toàn mang lại hiệu quả trong việc giảm chi phí vốn và chi phí nợ của các công ty trong EU. Ngoài ra, việc giảm các chi phí này không phải lúc nào cũng giống khi so sánh các công ty hoặc các quốc gia với nhau. Hiệu quả của việc áp dụng IFRS trong việc giảm chi phí của các khoản vay (không liên quan đến trái phiếu) là không rõ ràng bởi lẽ người đi vay ngân hàng thường ít khi công bố các thông tin tài chính của mình so với các doanh nghiệp có trái phiếu niêm yết trên thị trường.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng việc huy động vốn tại EU đã được thực hiện một cách dễ dàng hơn trong việc minh bạch số liệu tài chính – đặc biệt là kế toán liên quan đến các công cụ tài chính phi sinh, các số liệu có thể dễ dàng so sánh hơn, và độ tin cậy vào báo cáo tài chính. Báo cáo cũng chỉ ra rằng việc huy động vốn từ nước ngoài cũng sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện việc áp dụng các chuẩn mực IFRS vào báo cáo tài chính.

Về chi phí vốn chủ sở hữu, có nhiều bằng chứng cho thấy việc giảm thiểu chi phí này khi áp dụng IFRS tuy nhiên việc này không hoàn toàn rõ ràng bởi việc áp dụng đến mức nào thì sẽ tạo ra ảnh hưởng đó.

Một điểm quan trọng đó là việc dỡ bỏ quy định của Mỹ về việc cung cấp các thông tin đối chiếu cho sự khác biệt giữa IFRS và US GAAP trong việc tiếp cận vào thị trường vốn của Mỹ cho các doanh nghiệp ở EU, do vậy việc áp dụng IFRS tạo một lợi thế không nhỏ cho những doanh nghiệp muốn tiếp cận tới nguồn vốn của thị trường chứng khoán Mỹ.

Thanh khoản thị trường và đầu tư xuyên biên giới

Báo cáo cho thấy rằng, việc áp dụng IFRS đã khiến cho việc cải thiện về tính thanh khoản của thị trường vốn của EU một cách tổng thể. Tuy nhiên, việc gia tăng tính thanh khoản này có mức độ ảnh hưởng khác nhau tuỳ từng vào công ty, vào các quốc gia và không có đủ bẳng chứng để chứng minh sự ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS với thị trường trái phiếu.

Tuy nhiên, việc áp dụng IFRS có tác động quan trọng đến việc gia tăng các khoản đầu tư xuyên biên giới bao gồm cả đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư theo danh mục đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên mức độ tác động lại không đều đối với từng doanh nghiệp cũng như từng quốc gia.

Ngoài các vấn đề trên, có rất nhiều các lợi ích có được khi áp dụng IFRS đó là sự thay đổi về các thông lệ trong kinh doanh, kiểm soát, quy trình và các chính sách kế toán. Việc áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính chung cũng góp phần trong việc hợp tác giữa các công ty kiểm toán và làm tăng chất lượng kiểm toán. Việc áp dụng này cũng sẽ tạo điều kiện cho việc tạo ra một đội ngũ chuyên gia IFRS đầy kinh nghiệm.

Phần tiếp theo: Bài học thứ nhất – Những chi phí phải bỏ ra khi áp dụng.

Nguồn: Financial Reporting Faculty – 7 bài học từ kinh nghiệm của EU – Dịch bởi: Kiểm toán PRO.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s