Chuyển sang báo cáo theo IFRS: 7 bài học từ kinh nghiệm của EU

Việc áp dụng IFRS vào việc lập báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp có chứng khoán giao dịch được EU yêu cầu thực hiện từ năm 2005 và để đánh giá ảnh hưởng của việc áp dụng này tới các doanh nghiệp EU đã thực hiện cuộc khảo sát với bảng câu hỏi nhằm thu thập quan điểm của các bên liên quan về lợi ích và chi phí trong việc áp dụng IFRS.

Để trả lời các câu hỏi đó, Financial Reporting Faculty thuộc ICAEW đã thực hiện tham khảo ý kiến của các thành viên của ICAEW tại UK và EU. Việc này đã giúp cho ICAEW đúc kết được những bài học và từ đó giúp cho những người làm chính sách, làm luật, và các bên có liên quan trong việc cân nhắc áp dụng IFRS hoặc có ý định giới thiệu và mở rộng phạm vi áp dụng báo cáo theo chuẩn mực IFRS.

7 bài học bao gồm:

Bài học 1: Lợi ích mang lại của IFRS cao hơn chi phí nhưng ….
Bài học 2: Các công ty niêm yết và các doanh nghiệp có lợi ích công chúng nên được yêu cầu áp dụng IFRS, các đơn vị khác không nên
Bài học 3: Các phiên bản đặc thù từng địa phương của IFRS cần giữ ở mức tối thiểu
Bài học 4: Đôi khi sự phức tạp là không thể tránh khỏi
Bài học 5: Nhà hoạch định quy định của các quốc gia và các nhóm theo vùng đóng một vai trò quan trọng
Bài học 6: Yêu cầu kiên quyết trong việc bắt buộc áp dụng là yếu tố then chốt
Bài học 7: Sự hỗ trợ trong quá trình phê duyệt của các nhà chức trách.

Kiểm toán PRO sẽ chuyển tải đến người đọc toàn bộ các bài học trên trong những bài viết sắp tới.

Nguồn: Financial Reporting Faculty – ICAEW – Dịch bởi Kiểm toán PRO.

Advertisements

3 thoughts on “Chuyển sang báo cáo theo IFRS: 7 bài học từ kinh nghiệm của EU

  1. Pingback: Bài học thứ nhất - Phần 4 | Kiểm toán PRO

  2. Pingback: Bài học thứ nhất - Phần 3 | Kiểm toán PRO

  3. Pingback: Bài học thứ nhất – Phần 2 | Kiểm toán PRO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s