HAGL: Lãi hợp nhất quý I giảm 76,6%, nợ phải trả xấp xỉ 34.100 tỷ đồng

(NDH) Nợ phải trả hiện chiếm tỷ trọng 65,3% trong cơ cấu nợ của HAGL. Trong quý I, nợ phải trả tăng lên 1.137 tỷ đồng, trong đó tăng 550 tỷ đồng do người mua trả tiền trước.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2016. Tương tự như công ty con – CTCP Nông nghiệp quốc tế HAGL, lợi nhuận của HAGL quý này vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ bất chấp doanh thu hợp nhất tăng khá.

Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 88%, đạt 1.972 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp giảm mạnh, chỉ còn đạt xấp xỉ 15%. Cơ cấu doanh thu đã có thay đổi lớn với sự đóng góp đáng kể của mảng kinh doanh bò thịt (1.233 tỷ đồng). Doanh thu căn hộ cũng tăng gấp 5,35 lần, tuy nhiên chỉ đóng góp tỷ trọng nhỏ vào tổng doanh thu. Còn lại, quy mô kinh doanh ở các mảng còn lại phần lớn đều giảm. Riêng mủ cao su, HAGL không ghi nhận doanh thu.

HPG

Chi phí tài chính tăng gần 25%, chủ yếu bởi tăng chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu. Chi phí khác cũng tăng vọt bởi HAGL phải trích khấu hao TSCĐ ngừng sử dụng hơn 19 tỷ đồng.

Kết quả là, HAGL chỉ thu về gần 91 tỷ đồng lãi ròng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 69,35 tỷ đồng, giảm 76,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nợ phải trả của Tập đoàn này đến cuối quý I/2016 tăng thêm 1.137 tỷ đồng, lên gần 34.100 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tăng 550 tỷ đồng người mua trả tiền trước. Tổng tài sản đến cuối quý I của HAG xấp xỉ 52.160 tỷ đồng.

Tiền và tương đương tiền đã tăng 77% lên 1.720 tỷ đồng. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ của HAGL, trong kỳ, Tập đoàn đã chi trả 2.624 tỷ đồng trả nợ gốc vay, và thu thêm từ đi vay 2.121 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, HAG nhận thêm 2.652 tỷ đồng từ đi vay và chỉ phải trả 791 tỷ đồng nợ gốc vay.

Dù dòng tiền từ hoạt động tài chính âm nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thu về hơn 861 tỷ đồng, nhờ tích cực giảm các khoản phải thu. Cùng với đó, dòng tiền cho hoạt động đầu tư cũng có sự thay đổi đáng để, giảm từ âm 2.077 tỷ đồng xuống còn âm 1.258 tỷ đồng, giúp tiền và tương đương tiền của HAGL tăng mạnh so với đầu năm.

Thanh Thủy – http://www.ndh.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s