Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chênh lệch giữa kiểm toán và chưa kiểm toán

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết thường chỉ được rà soát 6 tháng và kiểm toán cuối năm. Tuy nhiên không phải công ty nào cũng có được những báo cáo tài chính hoàn hảo. Thử điểm danh một số công ty công bố báo cáo tài chính kiểm toán trong những ngày gần đây và xem xem nguyên nhân chính của các khoản chênh lệch giữa báo cáo của công ty lập và báo cáo của kiểm toán.

[table id=2 /]

Chúng ta có thể thấy rất nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ nguyên nhân phổ biến nhất đó là liên quan đến báo cáo tài chính của công ty con và các loại hình doanh thu nội bộ. Có những công ty bị ngoại trừ khoản đầu tư do không có báo cáo tài chính để có thể đánh giá khoản đầu tư đó. Ghi nhận cổ tức nhận được từ các công ty con, các khoản đầu tư cũng là vấn đề được kiểm toán đưa ra để điều chỉnh.

Chênh lệch tỷ giá và tỷ giá áp dụng cũng là nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi trong báo cáo tài chính sau kiểm toán.

Các ngành đặc thù như ngành than luôn có điều chỉnh rất đặc thù về việc quyết toán với TKV tại thời điểm cuối năm.

Điển hình nhất là HDG với việc giảm doanh thu và chi phí lên tới 94 tỷ đồng. Chắc chắn có ghi nhận nào đó sai trong doanh thu của HDG và điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận giảm 14 tỷ đồng.

Có nhiều nguyên nhân nữa dẫn đến sự khác biệt giữa báo cáo tự lập và báo cáo của kiểm toán. Điều này cho thấy dường như kế toán tại các công ty niêm yết cũng như vai trò của kiểm soát có vẻ như chưa được chuẩn chỉnh. Ngay cả đến những công ty lớn như VIC, việc điều chỉnh với giá trị lớn vẫn xảy ra. Thiết nghĩ việc củng cố chất lượng đội ngũ kế toán, tài chính và kiểm soát tại các công ty niêm yết cần phải được làm ngay, nhằm tránh những sai lệch lớn tới báo cáo tài chính.

Lê Quang Hải – Kiểm toán PRO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s