Mua bán và Sáp nhập sẽ tạo ra nhiều rủi ro về giao dịch với các bên liên quan

Deloitte đã cảnh báo trong một báo cáo mới nhất của họ rằng hoạt động mua bán và sáp nhập sẽ khiến cho các công ty thực hiện những giao dịch kế toán phức tạp và đầy rủi ro.

Báo cáo có tên “Dọn dẹp đống hỗn độn dưới gầm giường – Tại sao giao dịch bên liên quan làm gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp” thảo luận về ảnh hưởng của giao dịch với bên liên quan, các quy trình và hạch toán cho các hoạt động tài chính nội bộ, các sự kiện ảnh hưởng đến nhiều đơn vị kinh doanh trong một công ty. Giao dịch với bên liên quan có thể bao gồm bán hàng và dịch vụ, chia sẻ chi phí, phân bổ chi phí, phí royalties, và các hoạt động tài chính. Các vấn đề này ảnh hưởng đến rất nhiều cấu phần bao gồm thuế, ngân quỹ và tài chính.

Giao dịch với bên liên quan cũng phải đối mặt với áp lực từ phía các văn bản luật pháp về khía cạnh kế toán và thuế trên khắp thế giới. Các điều tra gần nhất cho thấy rủi ro của việc sử dụng các giải pháp tình thế bởi các công ty đa quốc gia để thực hiện các giao dịch của họ. Báo cáo khuyến nghị các tổ chức cần phải để ý hơn nữa trong việc dọn dẹp sạch sẽ những sai lầm họ đã thực hiện trong quá khứ bằng việc áp dụng một biện pháp phòng ngừa kết hợp giữa kế toán, thuế và ngân quỹ. Các công ty không thực hiện việc này có thể rủi ro trong việc gia tăng đột ngột rủi ro doanh nghiệp bao gồm chi phí luật sư, sự điều tra của các cơ quan quản lý và mất đi hình ảnh và lòng tin của nhà đầu tư.

Báo cáo cũng chỉ ra một số nhưng ví dụ như việc một công ty sản xuất đang phải đối mặt với việc điều tra của cơ quan nhà nước trong việc chuyển tiền giữa các bên liên quan có liên đới tới chương trình kế hoạch thuế của họ, và một công ty bảo hiểm bị bắt buộc phải điều chỉnh kết quả kinh doanh do họ không thực hiện việc loại bỏ các giao dịch với bên liên quan đối với các đơn vị được kiểm soát bởi công ty mà không dựa vào tỷ lệ quyền biểu quyết của họ (variable-interest entities). Một công ty dầu khí có những giao dịch với bên liên quan không phù hợp dẫn đến việc phải sửa lại báo cáo tài chính do bị kiện với nguyên nhân làm các nhà đầu tư hiểu sai về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Một công ty khác có hệ thống kiểm soát nội bộ yếu đối với các giao dịch với các bên liên quan cho phép ban lãnh đạo khai khống hàng tồn kho, điều này dẫn đến việc bị phạt bởi cơ quan chức năng và bị kiện 2 lần.

Một trong những vấn đề lớn nhất đối với các giao dịch với bên liên quan đó là việc dọn dẹp các số dư không thể đối chiếu trong quá khứ. Khi thời gian trôi qua, nhân viên phụ trách nghỉ việc hoặc công ty thực hiện việc mua bán sáp nhập, điều này thực sự khó khăn trong việc xử lý các khoản mục này, đặc biệt khi các vấn đề này đã tồn tại trong nhiều năm.

Lê Quang Hải dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s