7 critical steps to crisis management

BY BRUCE CONDIT Vice President, Allegiance Capital  Before a crisis strikes, business owners should think about how a disaster would impact employees, customers, suppliers, the general public and their company’s value. A crisis can strike any company anytime, anywhere. Advanced planning is the key to survival. Daily headlines are filled with companies dealing with crisis. Is…

Global marketing firms enter Vietnam through M&As brand images for various advertising agencies

Posted March 16th, 2015 by Nguyen Thi Bich Ngoc (@NgocNguyenDSA ngocnguyen@dealstreetasia.com) & filed under Deals & Investment Vietnam has seen two foreign partnership deals in the digital marketing space, during the the first quarter of 2015. Japanese communications network Dentsu Aegis took a majority stake in Ngoc Luc Bao (Emerald Consulting Co Ltd).Prior to this…

The Difference Between Coaching And Training

by Dr. Jay Martin Johan Cruyff once said that England is a land of trainers and not coaches. Which are you? A trainer or a coach? There is a difference. Although Mr. Cruyff suggests that England has trainers and few coaches, the same could be said of the United States. What is the difference between…

KSS – Cuộc chơi của những con số

Trong những ngày gần đây, các lãnh đạo của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Haminco (KSS) lần lượt được nhận các thông báo về việc bắt khẩn cấp với tội danh làm giả con dấu của cơ quan tổ chức. Vậy với việc Kế toán trưởng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ được…

DLG: Thương vụ chưa có tiền lệ – Quan điểm của một kiểm toán viên và tư vấn tài chính

Trong những ngày gần đây, thương vụ của Đức Long Gia Lai thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với một doanh nghiệp được thành lập tại British Virginal Island (“BVI” Thiên đường thuế – Tax Heaven) có các công ty được thành lập tại Hong Kong và Trung Quốc Đại chuyên về sản xuất…