Trần Anh: Cổ đông chiến lược và câu chuyện tư duy phát triển

Phần 1: Trần Anh: Khởi nghiệp và tư duy chiến lược: https://quanghaile.wordpress.com/2015/05/27/tran-anh-khoi-nghiep-va-tu-duy-chien-luoc/ Cổ đông chiến lược: Đầu tư Tài chính hay Doanh nghiệp cùng ngành Chuyển đổi mô hình từ các cửa hàng nhỏ lẻ trong nội thành Hà Nội sang việc mở các siêu thị lớn với việc kết hợp giữa các sản phẩm truyền…